Big Art Sale - Kathleen Steegmans - Figurative Art with a touch of glitter & glamour
Big Art Sale - Kathleen Steegmans - Figurative Art with a touch of glitter & glamour

ENGLISH TEXT BELOW

Toen ik eind 2018 besliste om me fulltime met mijn kunst bezig te gaan houden had ik daarvoor een plan. Intussen is zowat alles veranderd, zowel ’in de wereld’ als ‘in mijn hoofd’ waardoor ik mijn plannen en mijn manier van werken heb aanpast.

Zo maakte ik een aantal reeksen met kleine werkjes en werken op papier die ik online kon verkopen in mijn webshop. Ik heb met verschillende materialen en stijlen geëxperimenteerd en op die manier bracht elk werk me weer naar het volgende. Ik heb ontzettend van dit proces genoten en ik heb veel geleerd maar ik voel dat het nu tijd is om op een andere manier verder te gaan.

In ‘de volgende fase’ wil ik dieper gaan in plaats van breder. Ik wil een nieuwe collectie maken in een stijl en thema die volledig past bij wie ik vandaag ben. Ik wil nog meer tot de kern van mijn boodschap komen en terug meer gaan voelen en minder denken…

Om dit te kunnen doen heb ik een plan bedacht dat ik graag met je deel want ook jij kan hier een voordeel mee doen!

In ‘het grote plan’ geef ik mezelf tijd en ruimte voor de creatie van een nieuwe collectie die ik in het najaar met je wil delen. Intussen tijd doe ik geen tentoonstellingen (tenzij ik een ‘offer-I-can’t-resist’ krijg ;)) en zal ik mijn marketing acties op een lager pitje zetten.

Concreet ga ik een aantal dingen doen om mezelf die extra tijd, ruimte en, ook niet onbelangrijk, budget te geven in de komende maanden:

  • Ik ga een grote uitverkoop doen van mijn bestaande werken.
  • Ik ga andere creatieve en bezielde ondernemers helpen met het (re)design van hun WordPress website.
  • Ik ben bezig met het uitwerken van een aanbod waarin ik ondernemers leer hoe ze op een eenvoudige manier online video’s kunnen maken.

Als ik kijk naar mijn drijfveren om te doen wat ik doe kom ik steeds weer uit bij twee dingen; ‘ik wil de wereld letterlijk en figuurlijk een beetje mooier maken’ en ‘ik wil anderen inspireren om hun mooiste leven te leven en datgene te doen waar ze écht blij van worden’.

Wat mij betreft komt dit allemaal samen in dit aanbod en ik voel dat dit mij zowel inspiratie als voldoening zal brengen.

Wil jij een (ver)nieuw(d)e website, wil je leren hoe je zelf video’s maakt of wil je meer kleur, originaliteit, en een vleugje glitter en glamour in huis? Stuur mij een berichtje, ga naar mijn webshop, neem een kijkje in mijn portfolio of klik hier voor meer informatie over webdesign.

Ik heb er alvast heel veel zin in!
X Kathleen

Sale: kleine werkjes > zie webshop
Grote werken*:

Korting afhankelijk van het jaar waarin het gemaakt is. Oudere werken = meer korting.

* Jaartallen en prijzen vind je in mijn portfolio. Gratis levering in België en Nederland. Stuur een berichtje voor prijzen van internationale verzendingen.
* Stuur mij een mailtje als je graag eens komt kijken in mijn studio te Antwerpen Zuid.

When I decided to devote myself full-time to my art at the end of 2018 I had a plan. In the meantime, just about everything has changed, both “in the world” and “in my head,” which made me adapt my plans and the way I work.

I made several series of small works and artworks on paper that I could sell online in my webshop. I experimented with different materials and styles, and in this way, each piece brought me to the next. I have truly enjoyed this process and learned much, but it is time to move on differently.

In “the next phase,” I want to go deeper. I want to create a new collection in a style and theme that completely fits who I am today. I want to get to the core of my message, feel more, and think less….

To do this, I  came up with a plan that I’m happy to share with you because you, too, can benefit from it!

In “the big plan,” I give myself time and space to create this new collection that I want to share with you at the end of the year. In the meantime, I won’t do any exhibitions (unless I get an ‘offer-I-can’t-resist‘ ;)), and I will put my marketing actions on the back burner.

More concretely, I’m going to do a few things to give myself that extra time, space, and, not unimportant, budget in the coming months:

  • I’m doing a big sale of my existing works.
  • I’ll help other creative and soulful entrepreneurs (re)design their WordPress websites.
  • I’m working on an offer in which I will teach entrepreneurs how to create online videos easily.

When I look at “my why” for doing what I do, I always end up with two things; “I want to make the world more beautiful, both literally and figuratively,” and “I want to inspire others to live their best life and to do what makes them truly happy”.

This all comes together in this plan, and I know it will bring me both inspiration and satisfaction.

Do you want a (re)new(d) website, want to learn how to make online videos, or do you want more color, originality, and a touch of glitter and glamour in your home? Send me a message, go to my webshop or take a look at my portfolio.

The time is now! :)
X, Kathleen

Big Art Sale - Kathleen Steegmans - Figurative Art with a touch of glitter & glamour
Big Art Sale - Kathleen Steegmans - Figurative Art with a touch of glitter & glamour